Meslek Yüksekokulu YönetimiDr. Öğr. Üyesi Hayati ZENGİN
Müdür


                  

            
           

Dr. Öğr. Üyesi Bülent TOPRAK

        Müdür yardımcısı 

Dr. Öğr. ÜyesiKamile TIRAK HIZAL

       Müdür yardımcısı


 
 

 

Yüksekokul Sekreteri